czytaj niżej

KLUCZ DO ZDROWIA
MARIAŻ TRADYCJI Z NOWOCZESNOŚCIĄ

Zawsze z tobą czyste powietrze i zdrowie. Nasze urządzadzenia harmonizują organizm, dezaktywują smog, alergeny, bakterie oraz wirusy.

PROTEKTORY I JONIZATORY W TECHNOLOGII KAMIENI SZLACHETNYCH, WĘGLA I NANOCZĄSTECZEK WODY.

Przez wielu naukowców zostało udowodnione szerokie spektrum pozytywnych i zdrowotnych efektów stosowania ujemnych jonów na ludzkie ciało, zdrowie i dobre samopoczucie. Pionierem tego rodzaju badań jest dr. Kornblueh, który wykazał konieczność rozpoczęcia terapii jonowej przez dodanie ujemnych jonów w atmosferze na obszarach mieszkalnych imiejscach pracy, poprawiając naturalną równowagę, przerywaną współczesną cywilizacją.  Poniżej przedstawiamy dowody naukowe na działanie witamin powietrza:

 • Przy zastosowaniu terapii jonowej mogą ustępować takie objawy jak  zatkany nos, pieczenie oczu, kaszel i inne niedogodności spowodowane alergiami. Wyniki te zostały udowodnione przez skutecznych naukowców prof. Sulman z Izraela, prof. Krueger z USA, prof. Bulatov z Rosji, prof. Bechgaard i prof. Bennevie z Danii i innych.
 • Wydział Biologii i Zdrowia w Surrey badał wpływ jonizacji na próbie tysiąca osób, które wykorzystywały terapię jonową przez dłuższy czas. Wyniki wskazują odsetek osób cierpiących na różne choroby, które doświadczyły znacznej poprawy zdrowia.
 • Varga z Uniwersytetu w Heidelbergu opublikował liczne raporty wskazując na korzystny wpływ jonów ujemnych na organizm, twierdząc, że ułatwiają wymianę gazową płuc, a tym samym wzmacniają wchłanianie tlenu we krwi. Sprawia to normalizację ciśnienia tętniczego krwi.
 • Dr Palti odkrył, że dodatnie jony w dużych ilościach powodują skurcze oskrzeli u dzieci, a jony ujemne wpływają na złagodzenie tego typu objawów.
 • Dr A. Wehner zastosował terapię, która łączyła aerozol i jony ujemne w leczeniu tysiąca pacjentów cierpiących na problemy oddechowe.
 • Ujemna jonizacja powietrza wiązała się z niższymi wartościami depresji, szczególnie przy najwyższym poziomie ekspozycji https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23320516
 • W swoich badaniach nad powietrzem S. Tyczka z Polski odkrył, iż tereny wodospadów cechują ekstremalne poziomy jonów ujemnych. Jest powszechnie wiadomo, że powietrze w pobliżu wodospadów ma działanie uspokajające. Tyczka też zauważył, że ogrzewane pomieszczenia mają olbrzymi deficyt jonów, co prowadzi do podrażnień i podatności na choroby układu oddechowego – Effect of the presence of man on the air ion density in an office room, International Journal of Biometeorology, 11(1), 1971
 • Wiodący patolog i mikrobiolog Profesor Albert Paul Krueger zaprezentował interesujący wpływ jonów ujemnych na produkcję neurohormonu serotoniny. Stwierdził, że jony ujemne mają działanie uspokajające i regulujące poziom serotoniny w organizmie jak niektóre chemiczne środki uspokajające, oczywiście bez ich szkodliwych konsekwencji, natomiast jony dodatnie mogą wywoływać napięcie, drażliwość i niepokój – The effect of air ions on the brain level of serotonin in mice A . P. Krueger and S. Kotaka (1969)
 • Albert Paul Krueger z Uniwersytetu Kalifornijskiego już w  latach 50-tych ub. wieku przeprowadził wiele testów i doświadczeń, w wyniku których udowodnił pozytywny wpływ jonów ujemnych na organizm ludzki, zwierzęcy, a także na rośliny. Pod wpływem działania jonami ujemnymi w dawkach dużo mniejszych niż w obecnych systemach Ion System zauważono u ludzi poprawę koncentracji, ostrości widzenia, większą wydolność płuc, lepszą kondycję, u zwierząt zaś szybszą reakcję i zdolność uczenia się. Natomiast w przypadku osób cierpiących na choroby układu oddechowego otoczenie jonów ujemnych przedłużało życie. Z kolei u roślin następował szybszy wzrost i lepsze plony.
 • Dr Mirjam Levstik Bravničar omawiając własne doświadczenia z jonami ujemnymi stwierdziła, iż astma i alergie to szczególnie poważne choroby u dzieci. Powodują one długotrwałe uzależnienie od leków. Z drugiej strony, zalewając ich pokoje jonami ujemnymi, można osiągnąć znacznie lepsze wyniki. Podniesienie poziomu histaminy we krwi może prowadzić do choroby, jednak przez zwiększenie stężenia jonów ujemnych, można obniżać zawartość histaminy i tym samym zapobiegać wystąpieniu choroby. Nadmiar histaminy we krwi i ciele powoduje depresję, złe samopoczucie, zmęczenie i dyskomfort, w przeciwieństwie do jonów ujemnych, które mają efekt uspokajający – Lorena Leonardos, Negative Ions as a Method of Healing. Evidence by Scientific Institutes Worldwide (2016)
 • W przypadku myszy zakażonych wirusem grypy, niedobór jonów zwiększa ich śmiertelność. Ponieważ zubożenie jonów ujemnych jest stanem narastającym, towarzyszącym współczesnemu miejskiemu życiu, można rozsądnie spekulować na temat porównywalnych wrogich skutków dla ludzi -https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/959834
 • W 1966 r. grupa naukowców przeprowadziła serię eksperymentów z jonami ujemnymi u dzieci w wieku od 10 do 12 miesięcy. Odkryli, że astma i jej ataki były wyleczone szybciej niż przy konwencjonalnych lekach. Liczba nawrotów była również niższa.
 • Jedno z badań na ludziach przeprowadzono w pewnym banku. Uczestniczyło w nim 309 ochotników, którzy pracowali przez 30 tygodni w pomieszczeniu gdzie powietrze było dozowane w ten sposób, aby uzyskać wysoki stosunek jonów ujemnych do dodatnich. Druga grupa 362 osób pracowała w pomieszczeniach z tradycyjnie kontrolowanym powietrzem. Zachorowalność na choroby dróg oddechowych w drugiej grupie była 8 krotnie większa niż w pierwszej i wyrażała się niewiarygodnym stosunkiem 2:16. Wnioski z powyższych badań są jednoznaczne. Właściwa jonizacja powietrza jest tak samo ważna jak utrzymanie odpowiedniej temperatury, wilgotności czy stężenia dwutlenku węgla.
 • Pierwsze badanie jonów w powietrzu i ich biologiczne efekty działania na ludziach odnotowano już w 1931 roku w Niemczech. Do przeprowadzenia testów zaangażowano zarówno ludzi zdrowych jak i inwalidów. Wyniki pokazywały, że jonizacja powietrza przeciwnych ładunków ma różne efekty. Tak więc jony dodatnie powodowały wzrost w szybkości tętna, zwiększenie ciśnienia krwi, ból i zawroty głowy raz znużenie. Natomiast jony ujemne powodowały zmniejszenie tych fizjologicznych dolegliwości. Przyczyniały się też do wytworzenia dobrego samopoczucia. W klinicznym przypadku leczenia pacjenta cierpiącego na choroby przewodu układu oddechowego, okazało się, że dobrym w rezultacie środkiem leczniczym była właśnie terapia z zastosowaniem jonów ujemnych.
 • Doktor Felix Gadé Sulman, kierownik Wydziału Farmakologii Stosowanej Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie twierdzi, że „Jony dodatnie oddziaływują niekorzystnie zwłaszcza na układ oddechowy, nerwowy i hormonalny.
 • Wiodący Nturopata Jacek Wikarski przedstawił trafne definicję – podstawy działania jonizacji ujemnej gdzie potężna ilość ładunków ujemnych przynosi znaczący efekt uzdrawiający i odmładzający. Oto jedna i najważniejsza z przyczyn takiego efektu. Elementy krwi okrążone są naładowanymi elektrycznie błonami, dzięki czemu ciałka krwi odsuwają się od siebie nawzajem. Przy zmniejszeniu ładunku ujemnego, zaczynają się one sklejać tworząc konglomeraty. W efekcie zmniejsza się reologia krwi, jej komórki przestają pełnić swe funkcje, zmniejsza się energetyka i dochodzi do zjawisk patologicznych.

  Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie endobiont-1-1024x809.png

Wszystkie komórki organizmu podobne są do akumulatorów. Wymagają ciągłego doładowywania. Takie doładowanie, komórki uzyskują dzięki jonom ujemnym, które są antyoksydantami. Jony przez płuca przenikają do krwi i są roznoszone po całym organizmie przywracając ujemny ładunek komórkom. W efekcie procesy wymiany uaktywniają się, energetyka się zwiększa i organizm się ożywia, dosłownie jak latarka z nową baterią. Jeśli zaś powietrze jest martwe, ładunek elektryczny komórek spada, metabolizm spowalnia, przez co „latarka gaśnie” i powstaje wiele różnych chorób. w oddychaniu komórkowym jony ujemne pełnią bardzo ważną rolę. Jeżeli do komórki docierają jony ujemne wnikają w nią powodując, że komórka nabiera ładunek ujemny. Pobudzony zostaje cykl oddechowy. Oddychanie komórkowe zachodzi bardzo sprawnie w obecności jonów ujemnych. Niestety jonizacja dodatnia to oddychanie zaburza. Jony dodatnie, wnikając do komórki, powodują gromadzenie się w niej coraz większej ilości kwasów i zmianę ładunku elektrycznego na błonie komórkowej na dodatni. Komórka zaczyna mieć problem z przyswajaniem witamin i minerałów, które też mają ładunki dodatnie i wówczas pompa jonowa nie działa. Następuje zaburzenie elektryki na błonie komórkowej i dochodzi do gromadzenia się kwasów w komórce (zaburzenie polaryzacji). Jeżeli do organizmu wnikają jony ujemne, to komórka ma ładunek ujemny i pozyskuje wszelkie minerały i witaminy, które mają ładunki dodatnie – tak właśnie działa pompa jonowa. Gdy w organizmie mamy dużo jonów ujemnych, oddychanie komórkowe jest pobudzone. Nadmiar jonów ujemnych neutralizuje wolne rodniki, które jak wiadomo, odpowiadają za procesy starzenia się.

Co Nas wyróżnia i dlaczego tak dobrze działają Nasze urzadzenia ?

Dwie podstawowe zasady:

Pierwsza to Witaminy powietrza emitowane przez Nasze urządzenia mają prozdrowotny wpływ na ciało ludzkie, mogą łagodzić objawy astmy, alergii i wysokiego ciśnienia krwi, poprawiają sen i ogólny stan zdrowia. Wszystkie komórki organizmu podobne są do akumulatorów. Wymagają ciągłego doładowywania. Takie doładowanie, komórki uzyskują dzięki Naszym urządzeniom, które emituję typowe antyoksydanty. Witaminy powietrza przez płuca przenikają do krwi i są roznoszone po całym organizmie przywracając ujemny ładunek Naszym komórkom. W efekcie procesy wymiany uaktywniają się, energetyka się zwiększa i organizm się ożywia, dosłownie jak latarka z nową baterią. Jeżeli zaś powietrze, w którym przebywamy jest martwe, ładunek elektryczny komórek spada, metabolizm spowalnia, przez co „latarka gaśnie” i powstaje wiele różnych chorób. W oddychaniu komórkowym witaminy powietrza pełnią bardzo ważną rolę. Jeżeli do komórki docierają to oznacza, że w nią wnikają i komórka nabiera ładunek ujemny. Pobudzony zostaje cykl oddechowy. Oddychanie komórkowe zachodzi bardzo sprawnie w obecności witamin powietrza. Niestety współczesna technologia i negatywna geopatia to oddychanie zaburza. Jony dodatnie, wnikając do komórki, powodują gromadzenie się w niej coraz większej ilości kwasów i zmianę ładunku elektrycznego na błonie komórkowej na dodatni. Komórka zaczyna mieć problem z przyswajaniem witamin i minerałów, które też mają ładunki dodatnie i wówczas pompa jonowa nie działa. Następuje zaburzenie elektryki na błonie komórkowej i dochodzi do gromadzenia się kwasów w komórce (zaburzenie polaryzacji). Jeżeli do organizmu wnikają jony ujemne, to komórka ma ładunek ujemny i pozyskuje wszelkie minerały i witaminy, które mają ładunki dodatnie – tak właśnie działa pompa jonowa. Gdy w organizmie mamy dużo jonów ujemnych, oddychanie komórkowe jest pobudzone. Nadmiar jonów ujemnych neutralizuje wolne rodniki, które jak wiadomo, odpowiadają za procesy starzenia się.

Druga to Energia Qi z powietrza – taka właśnie jest wytwarzana w Naszych urządzeniach dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, ale tak naprawdę mariażowi tradycji z nowoczesnością. Jak przytacza Dr. Wikarski by mówić o chorobie trzeba zrozumieć mechanizm jej powstawania. Do tego celu potrzeba jasnego zrozumienia procesów regeneracji i degeneracji Naszego organizmu w zakresie chińskiej filozofii korzenia Yin i Yang. Procesy te jednoznacznie wskazują, iż między żywym organizmem, a środowiskiem zewnętrznym zachodzi stała przemiana materii polegająca na asymilacji i dysymilacji substancji w tym energii życiowej Qi oraz wymianie gazowej. Tradycyjna medycyna chińska wychodzi z założenia, że tonus czyli siła witalna życia, rządzi działalnością głównych, znajdujących się w ciele ludzkim organów i układów. Ta siła witalna zwana jest właśnie energią Qi. Zgodnie z dzisiejszym stanem wiedzy rozumieć należy to jako biochemiczną i fizjologiczną adaptację organizmu. Te dwa systemy zapewne podtrzymują czynności życiowe każdego organizmu bez wyjątku.  Brak odpowiedniej energii równa się degeneracji czyli chorobie. Nie musi sie ona objawić natychmiast, ale nastapić to może za parę, a nawet kilkanaście lat. Już teraz możesz wręcz “zatankować” swój organizm brakującą energią Qi. Szukaj odpowiednich urządzeń ją generujących w postaci protektorów czy generatorów plazmy. 

Wszystkie prawa zastrzeżone. © 2020 Ion System Sp. z o.o.

* przedstawiono według opracowań naukowych