czytaj niżej

KLUCZ DO ZDROWIA
MARIAŻ TRADYCJI Z NOWOCZESNOŚCIĄ

Zawsze tam gdzie ty czyste powietrze i zdrowie. Protektory harmonizują organizm, dezaktywują smog, alergeny, bakterie oraz wirusy. Chronią przed wolnymi rodnikami i elektrosmogiem. Potrafią także strukturyzować wodę!

PROTEKTORY I JONIZATORY W TECHNOLOGII KAMIENI SZLACHETNYCH, WĘGLA I NANOCZĄSTECZEK WODY.

CIESZ SIĘ HARMONIĄ, CZYSTYM POWIETRZEM 0RAZ ZDROWIEM wSZĘDZIE GDZIE TYLKO PRZEBYWASZ

eliminuje zanieczyszczenia powietrza, negatywny wpływ elektrosmogu, geopatię oraz wolne rodniki hydroksylowe

strukturyzuje i harmonizuje zarówno butelkowaną jak i kranową wodę, warzywa oraz owoce i inne ciecze

jony ujemne i kamienie -

Nasze urządzenia w postaci jonizatorów, protektorów, czy generatora plazmy generują do powietrza olbrzymią i stabilną dawkę prozdrowotnych jonów ujemnych tzw. "witamin powietrza" powstających nieustannie w efekcie koronowym, czy Lenarda. Terapia jonami ujemnymi prowadzi w sposób bezpośredni do wzmocnienia układu immunologicznego i żywotności komórek. Dodatkowe zastosowanie kamieni szlachetnych pobudzanych jonizacją ożywia i harmonizuje nasze organizmy. Odblokowany zostaje odpowiedni przepływ energii Qi w meridianach według z góry określonych zasad TCM (Tradycyjnej Chińskiej Medycyny) - w tym przypadku akupunktury. W otoczeniu odpowiednich bjonów praktycznie wszystkie odsłonięte na ciele punkty akupunkturowe wręcz jak zbiorniki z wyschnietą wodą napełniają się nią i ożywiają.

BADANIA

Przez wielu naukowców zostało udowodnione szerokie spektrum pozytywnych i zdrowotnych efektów stosowania ujemnych jonów oraz akupunktury na ludzkie ciało i zdrowie . Pionierem badań jest dr Kornblueh, oraz dr Wikarski, którzy wykazują konieczność rozpoczęcia terapii jonowej przez dodanie witamin powietrza w atmosferze na obszarach mieszkalnych i miejscach pracy, poprawiając naturalną równowagę, przerywaną współczesną cywilizacją. Płynące strumienie kwantów w meridianach tworzą system zamknięty. Gdy powstaje blokada w meridianie, wywołana np. stanem zapalnym lub blizną, (energia) kwanty nie mogą dalej przepływać, co więcej, kierunek przepływu zmienia się! Dochodzi do patologii. Energia emitowana z naszych urządzeń właśnie tą patologię ma odwrócić na wzór zdrowienia.

IONIZER PROTECTOR - eliminacja obciążeń i harmonizacja

DOM

wtyk 230V

AUTO

wtyk 12v
wtyk 230V

PRACA

WYJAZD

RĘCZNA PRODUKCJA SZKŁA

Produkcja urządzeń protekcyjnych wymaga użycia odpowiednich rozwiązań. Do tego celu jedna z największych w Polsce jak i Europie hut szkła pomaga nam w produkcji odpowiedniego rdzenia tzw. emitera energii. Wewnątrz zainstalowaliśmy jego serce, czyli odpowiedni walec z technologią węglową oraz dobrane kamienie szlachetne i półszlachetne w ułożonej proporcji przeciętej cewką Tesli. Jeden z kamieni został już całkowicie wydobyty z ziem rzadkich naszego globu. Prosimy więc o nieutylizowanie urządzenia gdyż ono cały czas działa, nawet bez użycia prądu.

Co wyróżnia Ion System i dlaczego tak dobrze działają Nasze urządzenia, a w szczególności Ionizer Protector?

Wskazania do zastosowania protektora i związanych z nim witamin powietrza oraz rezonansu kamieni szlachetnych mogą budzić zastrzeżenia i wywoływać zdziwienie. Logicznie myślący człowiek, czytając poniższe podstawy działania, patrząc na współczesną medycynę, może stwierdzić, że protektor i zastosowana w nim technologia nie powinna znaleźć zastosowania w poprawie stanu zdrowia pacjenta. W działaniu urządzenia nie chodzi mianowicie o działanie bezpośrednie na patogeny i drobnoustroje znajdujące się w organizmie chorego, a działanie pośrednie na podłoże, ustrój, na układ odpornościowy i aktywność przeciwciał. Medycyna przyszłości, jaką oferuje, protektor w razie pojawienia się pierwszych oznak zachwiania równowagi ustroju (homeostazy), zadziała tak szybko, jak to możliwe, starając się nie dopuścić do rozwoju procesu chorobowego. 

Trzy podstawowe zasady działania wg dr. Wikarskiego:

Pierwsza to Witaminy powietrza – jony ujemne emitowane przez Nasze urządzenia mają prozdrowotny wpływ na ciało ludzkie, mogą łagodzić objawy astmy, alergii i wysokiego ciśnienia krwi, poprawiają sen i ogólny stan zdrowia. Oczyszczają powietrze ze smogu, dymu, formaldehydu oraz wielu innych zanieczyszczeń wpływających nisekorzystnie na nasze  zdrowie. Wszystkie komórki organizmu podobne są do akumulatorów. Wymagają ciągłego doładowywania. Takie doładowanie, komórki uzyskują dzięki Naszym urządzeniom, które emitują typowe antyoksydanty. Witaminy powietrza przez płuca przenikają do krwi i są roznoszone po całym organizmie przywracając ujemny ładunek Naszym komórkom. W efekcie procesy wymiany uaktywniają się, energetyka się zwiększa i organizm się ożywia, dosłownie jak latarka z nową baterią. Jeżeli zaś powietrze, w którym przebywamy jest martwe, ładunek elektryczny komórek spada, metabolizm spowalnia, przez co „latarka gaśnie” i powstaje wiele różnych chorób.            W oddychaniu komórkowym witaminy powietrza pełnią bardzo ważną rolę. Jeżeli do komórki docierają to oznacza, że w nią wnikają i komórka nabiera ładunek ujemny. Pobudzony zostaje cykl oddechowy. Oddychanie komórkowe zachodzi bardzo sprawnie w obecności witamin powietrza. Niestety współczesna technologia i negatywna geopatia to oddychanie zaburza. Jony dodatnie, wnikając do komórki, powodują gromadzenie się w niej coraz większej ilości kwasów i zmianę ładunku elektrycznego na błonie komórkowej na dodatni. Komórka zaczyna mieć problem z przyswajaniem witamin      i minerałów, które też mają ładunki dodatnie i wówczas pompa jonowa nie działa. Następuje zaburzenie elektryki na błonie komórkowej i dochodzi do gromadzenia się kwasów w komórce (zaburzenie polaryzacji). Jeżeli do organizmu wnikają jony ujemne, to komórka ma ładunek ujemny i pozyskuje wszelkie minerały i witaminy, które mają ładunki dodatnie – tak właśnie działa pompa jonowa. Gdy w organizmie mamy dużo jonów ujemnych, oddychanie komórkowe jest pobudzone. Nadmiar jonów ujemnych neutralizuje wolne rodniki, które jak wiadomo, odpowiadają za procesy starzenia się.

Druga to Energia Qi z powietrza – taka właśnie jest wytwarzana w naszych urządzeniach dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, ale tak naprawdę mariażowi tradycji z nowoczesnością. Jak przytacza, dr Wikarski, by mówić,o chorobie trzeba zrozumieć mechanizm jej powstawania. Do tego celu potrzeba jasnego zrozumienia procesów regeneracji i degeneracji Naszego organizmu w zakresie chińskiej filozofii korzenia Yin i Yang. Procesy te jednoznacznie wskazują, iż między żywym organizmem, a środowiskiem zewnętrznym zachodzi stała przemiana materii polegająca na asymilacji i dysymilacji substancji w tym energii życiowej Qi oraz wymianie gazowej. Tradycyjna medycyna chińska wychodzi z założenia, że tonus czyli siła witalna życia, rządzi działalnością głównych, znajdujących się w ciele ludzkim organów i układów. Ta siła witalna zwana jest właśnie energią Qi. Zgodnie z dzisiejszym stanem wiedzy rozumieć należy to jako biochemiczną i fizjologiczną adaptację organizmu. Te dwa systemy zapewne podtrzymują czynności życiowe każdego organizmu bez wyjątku.  Brak odpowiedniej energii równa się degeneracji czyli chorobie. Nie musi się ona objawić natychmiast, ale nastąpić to może za parę, a nawet kilkanaście lat. Już teraz możesz wręcz “zatankować” swój organizm brakującą energią Qi. Szukaj odpowiednich urządzeń ją generujących w postaci protektorów czy generatorów plazmy.

Trzecia to harmoniczny biorezonans – dzięki zastosowaniu odpowiedniego rdzenia według pomysłu dr. Wikarskiego wytwarzającego odpowiednie częstotliwości urządzenie protektor emituje do środowiska tylko korzystnie ułożone harmonicznie dominaty rezonansowe. Cel to wyrównanie i regeneracja wszystkich energii, w tym czakr i meridianów w ciele człowieka. Dzięki odkryciu i połączeniu jonizacji ujemnej w pętlę z wibracją specyficzną kamieni szlachetnych częstotliwości rezonansowe stoją w dokładnym stosunku matematycznym do siebie (złoty podział), tak, że nasz cały organizm zostaje dostrojony dokładnie tak jak instrument muzyczny. Zaczyna drgać na odpowiednich wibracjach. Sekwencja działania jest następująca. Poprzez efekty rezonansowe dochodzi do aktywacji impulsu który przechodzi przez podwzgórze jako centrum autonomicznego układu nerwowego, następnie do przysadki i układu hormonalnego, a następnie do narządów.  Podwzgórze to rejon wrażliwy na skutki chronicznego stanu zapalnego. Impulsy przechodzące przez ten rejon włączają procesy regeneracji i samozdrowienia.

U podłoża większości chorób tkwi pierwotne zaburzenie autonomicznego systemu nerwowego, zaburzenia równowagi między układem współczulnym a przywspółczulnym co nawiązuje do chińskiego pojęcia zaburzenia równowagi między Yin i Yang oraz egipskiego BA i KA. Protektor niewątpliwie pomaga korygować i przywracać tę równowagę za pomocą regulacji zachwianych funkcji narządowych chorego organizmu. Wpływa pozytywnie na układ nerwowy, odpornościowy oraz energetyczny poprawiając zdrowie i kondycję fizyczną. Wystarczy trzymać protektor bezpośrednio przy łóżku lub na biurku, a chcąc maksymalnie wykorzystać jego właściwości trzymać go w rękach minimum przez 15 minut raz dziennie.

Budowa urządzenia (rdzeń węglowy):

W urządzeniu zastosowano rdzeń węglowy wypełniony wyselekcjonowanymi kamieniach szlachetnymi i półszlachetnych pobudzanymi witaminami powietrza oraz box posiadający stabilizacyjną informację harmonicznych wzorców częstotliwości wszystkich 5 elementów i przyporządkowanych im meridianów według teorii TCM  (Tradycyjnej Chińskiej Medycyny). Te pięć elementów to: Ogień, Ziemia, Metal, Woda, Drzewo. Każdy z nich jest ze sobą powiązany, tworząc cykle. We wszystkim, co nas otacza, jak i w nas samych możemy znaleźć każdy z tych żywiołów, które mogą się wzajemnie wspierać, lub też niszczyć. Są one uosobieniem zmian i ruchu energii. Najczęściej elementy i zawarte w nich meridiany ulegają dekompensacji po długim przewlekłym stresie chronicznym (obciążenia smogowe, pola elektromagnetyczne, geopatia, a także metale ciężkie i patogeny). Dochodzi do blokad. To właśnie box ma za zadanie wyrównać wstępnie dekompensację i odblokować na pewnym poziomie zakłócone meridiany. Chory narząd wewnętrzny poprzez ścieżkę meridianu przekazuje informację na zewnątrz do umieszczonego na ciele punktu akupunkturowego. To samo dzieje się      w kierunku odwrotnym, czyli z punktu do narządu. To właśnie ten punkt odbiera dominanty rezonansowe z protektora i reguluje chory narząd. 

Kamienie
Jony
Box
Rdzeń

Dodatkowo w urządzeniach specjalistycznych typu generator plazmy będziesz mógł uzyskać:

– Wodór najsilniejszy znany nauce antyoksydant jaki do tej pory odkryto. Działanie wodoru w dużej mierze wynika z budowy jego cząsteczki – jest ona na tyle mała, że z łatwością przenika przez pęcherzyki płucne do komórek, a następnie do mitochondriów inicjując procesy naprawcze w organizmie. Dzięki w odorowi spowalniany jest także podział komórek, który wydłuża ich życie.*

– Tlen singletowy, który ze względu na swój nanocząsteczkowy charakter powodować może przetkanie i otwarcie mikro naczynek krwionośnych i kapilar, dzięki czemu krew, tlen i składniki odżywcze zaczynają krążyć efektywniej w organizmie. Organy Naszego ciała zostają odżywione, ukrwione, natlenione i skutecznie oczyszczone z produktów przemiany materii. Organizm zaczyna samodzielnie się regenerować. Następuje poprawa komunikacji neuronowej mózgu z organami ciała, zanikają wszelkie stany zapalne w organizmie i lokalne toksemie. Poprawia się ukrwienie wątroby, nerek, śledziony, trzustki, a cały organizm zaczyna funkcjonować na wysokim i efektywnym poziomie. Stabilizuje się również proces produkcji hormonów i enzymów, dzięki temu poprawia się w całości funkcjonowanie organizmu, w którym inicjują się procesy samonaprawcze.

– Jon Ujemny (tu nie liczy się ilość, a rodzaj, jakość i trwałość witamin powietrza – jonów ujemnych) Wytwarzane z wody jony ujemne są identyczne z tymi naturalnymi występującymi w przyrodzie i powstającymi w efekcie częściowym Lenarda.

 * wodór wykrywany ze skroplin przy użyciu miernika wodoru do cieczy

jony ujemne i kamienie -

Nasze urządzenia w postaci jonizatorów, protektorów, czy generatora plazmy generują do powietrza olbrzymią i stabilną dawkę prozdrowotnych jonów ujemnych tzw. "witamin powietrza" powstających nieustannie w efekcie koronowym, czy Lenarda. Terapia jonami ujemnymi prowadzi w sposób bezpośredni do wzmocnienia układu immunologicznego i żywotności komórek. Dodatkowe zastosowanie kamieni szlachetnych pobudzanych jonizacją ożywia i harmonizuje nasze organizmy. Odblokowany zostaje odpowiedni przepływ energii Qi w meridianach według z góry określonych zasad TCM (Tradycyjnej Chińskiej Medycyny) - w tym przypadku akupunktury. W otoczeniu odpowiednich bjonów praktycznie wszystkie odsłonięte na ciele punkty akupunkturowe wręcz jak zbiorniki z wyschnietą wodą napełniają się nią i ożywiają. Protektor nie blokuje, nie redukuje ani nie neutralizuje w sposób bezpośredni promieniowania pól elektromagnetycznych i radiofalowych, a ogranicza w znacznym stopniu ich negatywny wpływ na zdrowie człowieka.

korzyści*

ASTMA - jony dodatnie wywołują przykurczenie mięśni gładkich w drogach oddechowych czyli skurcz oskrzeli, a jony ujemne dają skutek odwrotny i działają jak niektóre leki rozkurczowe

TARCZYCA- regulacja hormonalna

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE - regulacja ciśnienia

DEPRESJA – działanie uspokajające i regulujące
poziom serotoniny w organizmie jak niektóre chemiczne środki uspokajające, oczywiście bez ich szkodliwych konsekwencji

ZAKWASZENIE – działanie odkwaszające na ludzki organizm

NEUTRALIZACJA – potrafią likwidować i zmniejszać ilość bakterii, wirusów oraz innych patogenów w powietrzu

ALERGIE - mogą ustępować takie objawy jak zatkany nos, pieczenie oczu, kaszel i inne niedogodności spowodowane alergiami

REGENERACJA - przyspieszają odnowę uszkodzonych komórek skóry po przebytych operacjach, urazach, zabiegach chirurgicznych czy kosmetyce plastycznej

korzyści*

KOMÓRKI - spowalnia podziały wydłużając ich życie

WOLNE RODNIKI - zwalcza je przyczyniając się do spowolnienie procesów starzenia

ODPORNOŚĆ - stymuluje układ immunologiczny u osób dorosłych i dzieci

ANTYOKSYDANT - wyjście ze stresu oksydacyjnego

CHOROBA PARKINSONA - opóźnienie rozwoju

CHOROBA ALZHEIMERA - usprawnianie procesów poznawczych, poprawa pamięci

MIAŻDŻYCA - i powiązane z nią choroby układu sercowo–naczyniowego - zapobieganie rozwojowi tych chorób

MIĘŚNIE - wspiera leczenie stanów zapalnych mięśni i uszkodzeń tkanek miękkich

KREW - obniża poziom cholesterolu we krwi. Jest stosowanay jako środek alkalizujący w kwaśnicy metabolicznej

*korzyści przedstawiono według opracowań naukowych 

Wszystkie prawa zastrzeżone. © 2020 Ion System Sp. z o.o.

* przedstawiono według opracowań naukowych