jony ujemne -

Nasze urządzenia w postaci jonizatorów czy generatora plazmy generują do powietrza olbrzymią i stabilną dawkę prozdrowotnych jonów ujemnych tzw. "witamin powietrza" powstających nieustannie w efekcie koronowym, czy lenarda. Terapia jonami ujemnymi prowadzi w sposób bezpośredni do wzmocnienia układu immunologicznego i żywotności komórek.

BADANIA

Przez wielu naukowców zostało udowodnione szerokie spektrum pozytywnych i zdrowotnych efektów stosowania ujemnych jonów na ludzkie ciało i zdrowie . Pionierem badań jest dr. Kornblueh, który wykazał konieczność rozpoczęcia terapii jonowej przez dodanie jonów w atmosferze na obszarach mieszkalnych i miejscach pracy, poprawiając naturalną równowagę, przerywaną współczesną cywilizacją.

Dobry i wydajny jonizator powietrza może zmienić nasze mieszkanie w oazę zdrowego powietrza. Przetestowaliśmy kilka modeli takich urządzeń, przeznaczonych do pracy w mieszkaniach i biurach o powierzchni do 50 m2. Podpowiadamy, kiedy warto zakupić tego typu sprzęt i czym kierować się przy wyborze idealnego modelu. Kryterium oceny to 5 gwiazdek maksymalnie oparte o wartości liczby pomiarowej generowanych jonów ujemnych, które otrzymaliśmy na mierniku w odległości 5 cm od źródła emisji jonów. Niestety tylko dwaj producenci z rankingu mogą pochwaliś się deklarowaną watością liczby jonów ujemnych. Pamiętajmy czym wyższe wartości jonów w jonizatorach tzw. suchych opartych na wyładowaniach koronowych tym skuteczniejsze ich działanie. Na końcu testu zamieszczamy opis nowego produktu jakim jest jonizator mokry, a tak naprawdę generator plazmy jonizująco – wodorowej. 

Miejsce 1

producent: ION SYSTEM
emiter jonów ujemnych: szczotka węglowa
neutralizacja zanieczyszczeń: tak / filtr
poziom hałasu: 0dB
nawilżacz powietrza: wysoko wydajna jonizacja ujemna daje efekt nawilżonego powietrza
emisja jonów ujemnych na cm³: 44 mln / peak 72 mln (najwyższe wskazanie)                                                                                                                                            deklaracja producenta  jonów ujemnych na cm³: 55 mln
generowanie ozonu i tlenku azotu: według danych producenta brak / niewyczuwalne

Miejsce 2

producent: IONEX
emiter jonów ujemnych: szczotka węglowa
neutralizacja zanieczyszczeń: tak / brak filtra
poziom hałasu: 0dB
nawilżacz powietrza: wysoko wydajna jonizacja ujemna daje efekt nawilżonego powietrza
emisja jonów ujemnych na cm³: 4 mln / peak 16 mln (najwyższe wskazanie)                                                                                                                                                        deklaracja producenta  jonów ujemnych na cm³: 45 mln
generowanie ozonu i tlenku azotu: według danych producenta brak / niewyczuwalne

Miejsce 3

producent: BIO JONIZATOR
emiter jonów ujemnych: elektroda metalowa
neutralizacja zanieczyszczeń: tak w niewielkim stopniu / brak filtra
poziom hałasu: 0dB
nawilżacz powietrza: brak
emisja jonów ujemnych na cm³: 0,03 mln / peak 0,05 mln (najwyższe wskazanie)                                                                                                                                              deklaracja producenta  jonów ujemnych na cm³: 12 mln
generowanie ozonu i tlenku azotu: według danych producenta brak / wyczuwalny ozon

Miejsce 4

producent: PLASMA IONFRESHER
emiter jonów ujemnych: elektroda metalowa
neutralizacja zanieczyszczeń: tak w niewielkim stopniu  / filtr
poziom hałasu: 0dB
nawilżacz powietrza: brak
emisja jonów ujemnych na cm³: 0,006 mln / peak 0,16 mln (najwyższe wskazanie)                                                                                                                                            deklaracja producenta  jonów ujemnych na cm³: 12 mln
generowanie ozonu i tlenku azotu: według danych producenta brak / wyczuwalne i to bardzo

Miejsce 5

producent: JONIZATOR TP 6A
emiter jonów ujemnych: elektroda metalowa
neutralizacja zanieczyszczeń: tak w niewielkim stopniu  / brak filtra
poziom hałasu: 0dB
nawilżacz powietrza: brak
emisja jonów ujemnych na cm³: 0,006 mln / peak 0,006 mln (najwyższe wskazanie)                                                                                                                                        deklaracja producenta  jonów ujemnych na cm³: 12 mln
generowanie ozonu i tlenku azotu: według danych producenta brak / wyczuwalne

Ostani bardzo ciekawy i nowatorski produkt to tzw. mokry generator jonizacji ujemnej i wodoru w postaci plazmy Wikarskiego. Poniżej przedstawiamy jego opis.

emiter jonów ujemnych: w postaci plazmy pozyskiwanej z H₂O
możliwość generowania wodoru: tak
neutralizacja zanieczyszczeń: tak
paliwo: woda destylowana (zużycie ok 2l na dobę)
poziom hałasu: 25dB
nawilżacz powietrza: jonizacja ujemna w postaci plazmy daje efekt nawilżonego powietrza
emisja jonów ujemnych na cm³ w warunkach pokojowych: do 15 mln (stabilne długo utrzymujące się w powietrzu jony w postaci plazmy)
generowanie ozonu i tlenku azotu: brak, badanie PAN

Woda to cząsteczkowo to dwa atomy wodoru i jeden atom tlenu. Wzór H₂O. Pozornie bardzo prosta cząstka – trzyatomowa. Jednak potrafimy z niej wytworzyć nano Plazmę, nazywaną Plazmą Wikarskiego. Woda pozbawiona minerałów poddawana jest działaniu wyładowaniom koronowym w technologii węglowej o specjalnie dobranych parametrach. Komora do produkcji plazmy (4 stan skupienia materii)  jest skonstruowana w taki sposób, aby woda była poddana bezpiecznej naturalnej obróbce  , a nie czynnikom chemicznym. W wyniku dostarczenia do wody energii o odpowiedniej częstotliwości następują zmiany. Z badań wynika, że zmiany te dotyczą rozpadu klastrów wody, zmianą hydratacji jonów, przejściem atomów w stan zbudzony, tworzenia klatratów i innym skomplikowanym procesom technologicznym. Dzięki energii i zastosowanej technologii węgla oraz składników zawartych w wodzie następują trwałe zmiany w roztworze. Woda taka już w postaci nano plazmy ma większą przenikalność przez błony komórkowe i dostarcza  niezbędnej energii do komórek (działa pobudzająco), co przekłada się na stymulacje np.: wzrostu roślin. Mechanizm działania plazmy na poziomie molekularnym jest związany  z tworzeniem i rozpadem klastrów wody. Pociąga to za sobą zmianę właściwości fizykochemicznych i biologicznych. Działanie biologiczne na wodę wiąże się prawdopodobnie ze zwiększeniem jej napięcia powierzchniowego. Mechanizm działania na komórki organizmów żywych wiąże się z lepszym wchłanianiem wody w formie plazmy przez komórki i zwiększenie siły osmotycznej. Innym dopuszczalnym mechanizmem działania wody przetworzonej na plazmę jest tworzenie odpowiednich hydratów-klatratów w postaci jonów ujemnych, tlenu oraz wodoru w formie singletowej. Można to zobrazować jako pojedyncze cząsteczki jonu, tlenu i wodoru na pokładzie cząsteczki wody. Można więc przypuszczać, że powstała plazma jest lepszym nośnikiem jonów, tlenu, wodoru oraz innych substancji, dlatego działa pozytywnie na organizmy stymulując je. 

jony ujemne - korzyści*

ASTMA - jony dodatnie wywołują przykurczenie mięśni gładkich w drogach oddechowych czyli skurcz oskrzeli, a jony ujemne dają skutek odwrotny i działają jak niektóre leki rozkurczowe

TARCZYCA- regulacja hormonalna

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE - regulacja ciśnienia

DEPRESJA – działanie uspokajające i regulujące
poziom serotoniny w organizmie jak niektóre chemiczne środki uspokajające, oczywiście bez ich szkodliwych konsekwencji

ZAKWASZENIE – działanie odkwaszające na ludzki organizm

NEUTRALIZACJA – potrafią likwidować i zmniejszać ilość bakterii, wirusów oraz innych patogenów w powietrzu

ALERGIE - mogą ustępować takie objawy jak zatkany nos, pieczenie oczu, kaszel i inne niedogodności spowodowane alergiami

REGENERACJA - przyspieszają odnowę uszkodzonych komórek skóry po przebytych operacjach, urazach, zabiegach chirurgicznych czy kosmetyce plastycznej

wodór H2 - korzyści*

KOMÓRKI - spowalnia podziały wydłużając ich życie

WOLNE RODNIKI - zwalcza je przyczyniając się do spowolnienie procesów starzenia

ODPORNOŚĆ - stymuluje układ immunologiczny u osób dorosłych i dzieci

ANTYOKSYDANT - wyjście ze stresu oksydacyjnego

CHOROBA PARKINSONA - opóźnienie rozwoju

CHOROBA ALZHEIMERA - usprawnianie procesów poznawczych, poprawa pamięci

MIAŻDŻYCA - i powiązane z nią choroby układu sercowo–naczyniowego - zapobieganie rozwojowi tych chorób

MIĘŚNIE - wspiera leczenie stanów zapalnych mięśni i uszkodzeń tkanek miękkich

KREW - obniża poziom cholesterolu we krwi. Jest stosowanay jako środek alkalizujący w kwaśnicy metabolicznej

*korzyści przedstawiono według opracowań naukowych 

Wszystkie prawa zastrzeżone. © 2020 Ion System Sp. z o.o.

* przedstawiono według opracowań naukowych