GENERATOR PLAZMY SME

jonizacja, tlen i wodór - mądry wybór

CIESZ SIĘ PLAZMĄ W BIZNESIE

jony ujemne -

Plazma daje olbrzymią i stabilną dawkę prozdrowotnych jonów ujemnych "witamin powietrza" powstających nieustannie w efekcie lenarda. Przez wielu naukowców zostało udowodnione szerokie spektrum pozytywnych efektów stosowania jonów na ludzkie ciało i zdrowie. Terapia jonami ujemnymi prowadzi w sposób bezpośredni do wzmocnienia układu immunologicznego i żywotności komórek.

tlen singletowy

Tlen singletowy ze względu na swój nanocząsteczkowy charakter powodować może przetkanie i otwarcie mikro naczynek krwionośnych i kapilar, dzięki czemu krew, tlen i składniki odżywcze zaczynają krążyć efektywniej w organizmie. Organy Naszego ciała zostają odżywione, ukrwione, natlenione i skutecznie oczyszczone z produktów przemiany materii. Organizm zaczyna samodzielnie się regenerować. Następuje poprawa komunikacji neuronowej mózgu z organami ciała, zanikają wszelkie stany zapalne w organizmie i lokalne toksemie. Poprawia się ukrwienie wątroby, nerek, śledziony, trzustki, a cały organizm zaczyna funkcjonować na wysokim i efektywnym poziomie. Stabilizuje się również proces produkcji hormonów i enzymów, dzięki temu poprawia się w całości funkcjonowanie organizmu, w którym inicjują się procesy samonaprawcze.

wodór I TLEN

W plazmie wykrywany jest wodór. Jest on najsilniejszym znanym nauce antyoksydantem jaki do tej pory odkryto. Działanie wodoru w dużej mierze wynika z budowy jego cząsteczki – jest ona na tyle mała, że z łatwością przenika przez pęcherzyki płucne do komórek, a następnie do mitochondriów inicjując procesy naprawcze w organizmie. Dzięki w odorowi spowalniany jest także podział komórek, który wydłuża ich życie.

efekty stosowania

SEN - zdecydowana poprawa jakości i długości snu
WYDOLNOŚĆ - natychmiastowa znaczna poprawa fizyczna oraz psychiczna organizmu czlowieka i zwierząt
ASTMA - znacznie zmniejszenie ojawów także u małych dzieci już po kilkun tygodniach stosowania terapii
ALERGIE - sukcesywne ustępowanie takich objawów jak zatkany nos, pieczenie oczu
STANY DEPRESYJNE - znaczne złagodzenie już po kilku dniach stosowania terapii
CIŚNIENIE TĘTNICZE - normalizacja pod wpływem ułatwionej wymiany gazowej płuc
HORMONY - samoczynny spadek TSH po kilku miesiącach od zastosowania terapii
CHOROBY CYWILIZACYJNE - doświadczenie znacznej poprawy już od momntu zastosowania terapii

opis generatora plazmy WIKARSKIEGO

emiter jonów ujemnych: w postaci plazmy pozyskiwanej z H₂O do wykorzystania komercyjnego
możliwość generowania wodoru: tak
neutralizacja zanieczyszczeń: tak
paliwo: woda destylowana (zużycie ok 2l na dobę)
poziom hałasu: 10dB
nawilżacz powietrza: jonizacja ujemna w postaci plazmy daje efekt nawilżonego powietrza
emisja jonów ujemnych na cm³ w warunkach pokojowych: do 15 mln (stabilne długo utrzymujące się w powietrzu jony w postaci plazmy)
generowanie ozonu i tlenku azotu: brak, badanie PAN

Wiele się mówi o zagrożeniach bakteryjnych, wirusowych czy pasożytniczych w zbiorowych skupiskach ludzi. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się czym oddycha twoje dziecko w przedszkolu, a czym ty sam w swoim miejscu pracy. Wyedukuj swego pracodawcę, dyrektora szkoły czy przedszkola, twoją ulubioną restaurację czy hotel do zastosowania przemysłowej instalacji naturalnego oczyszczania powietrza za pomocą opatentowanej technologii PLAZMY. Wersja ta przeznaczona jest do wprowadzania odpowiednich dawek jonizacji ujemnej, tlenu i wodoru singletowego celem oczyszczenia powietrza z brudu, chemii oraz groźnych bakterii i wirusów. Już niedługo jonizacja będzie czymś naturalnym jak prąd czy telefon komórkowy.

Uwagi producenta:

Obowiązują podstawowe normy użytkowania z instrukcji jonizatora domowego. Pozostałe kwestie techniczne oraz użytkowania przekazywane są właścicielowi systemu SME lub upoważnionej przez niego osobie tuż po jego zamontowaniu, przed rozpoczęciem użytkowania. System zabezpieczony jest bezpiecznikiem 230V i odebrany przez uprawnionego elektryka na co wystawiane jest odpowiednie zaświadczenie. W przypadku komór normobarycznych należy bezwzględnie badać ilość wodoru przy pracującym urądzeniu aby nie przekroczyć ilości procentowej wodoru mogącego spowodować wyzwolenie jakiegokolwiek samozapłonu – uwagi producenta.

 

Woda to cząsteczkowo to dwa atomy wodoru i jeden atom tlenu. Wzór H₂O. Pozornie bardzo prosta cząstka – trzyatomowa. Jednak potrafimy z niej wytworzyć nano Plazmę, nazywaną Plazmą Wikarskiego. Woda pozbawiona minerałów poddawana jest działaniu wyładowaniom koronowym w technologii węglowej o specjalnie dobranych parametrach. Komora do produkcji plazmy (4 stan skupienia materii)  jest skonstruowana w taki sposób, aby woda była poddana bezpiecznej naturalnej obróbce  , a nie czynnikom chemicznym. W wyniku dostarczenia do wody energii o odpowiedniej częstotliwości następują zmiany. Z badań wynika, że zmiany te dotyczą rozpadu klastrów wody, zmianą hydratacji jonów, przejściem atomów w stan zbudzony, tworzenia klatratów i innym skomplikowanym procesom technologicznym. Dzięki energii i zastosowanej technologii węgla oraz składników zawartych w wodzie następują trwałe zmiany w roztworze. Woda taka już w postaci nano plazmy ma większą przenikalność przez błony komórkowe i dostarcza  niezbędnej energii do komórek (działa pobudzająco), co przekłada się na stymulacje np.: wzrostu roślin. Mechanizm działania plazmy na poziomie molekularnym jest związany  z tworzeniem i rozpadem klastrów wody. Pociąga to za sobą zmianę właściwości fizykochemicznych i biologicznych. Działanie biologiczne na wodę wiąże się prawdopodobnie ze zwiększeniem jej napięcia powierzchniowego. Mechanizm działania na komórki organizmów żywych wiąże się z lepszym wchłanianiem wody w formie plazmy przez komórki i zwiększenie siły osmotycznej. Innym dopuszczalnym mechanizmem działania wody przetworzonej na plazmę jest tworzenie odpowiednich hydratów-klatratów w postaci jonów ujemnych, tlenu oraz wodoru w formie singletowej. Można to zobrazować jako pojedyncze cząsteczki jonu, tlenu i wodoru na pokładzie cząsteczki wody. Można więc przypuszczać, że powstała plazma jest lepszym nośnikiem jonów, tlenu, wodoru oraz innych substancji, dlatego działa pozytywnie na organizmy stymulując je. 

Generator plazmy Wikarskiego to urządzenie umożliwiające uzyskanie olbrzymiej i stabilnej dawki jonów ujemnych oraz wodor i tlenu singletowego. Łączy on w sobie niespotykane dotąd funkcje oczyszczacza powietrza oraz urządzenia wspomagającego procesy zdrowienia organizmów żywych – zarówno ludzi, zwierząt, jak i roślin. Generator jest w stanie eliminować z otoczenia zanieczyszczenia, takie jak kurz, pyłki, roztocza, alergeny oraz zapachy, a przy tym zapewnia uczucie optymalnej wilgotności. Urządzenie pracuje na wodzie destylowanej, z której generowana jest plazma.

Plazma jest innowacyjnym jonowo-wodorowym urządzeniem różniącym się od popularnych modeli. Jonizator plazmowy, w przeciwieństwie do standardowych jonizatorów, wytwarza bardzo stabilne jony, dzięki efektowi Lenarda. Urządzenie nie posiada wentylatora, mimo to może wytwarzać ożywczą, zjonizowano – wodorową bryzę. Podczas pracy generatora, wyraźnie da się poczuć świeży powiew od przodu urządzenia. Jest to oczyszczone powietrze wraz ze strukturą zjonizowanych ujemnie nanocząsteczek wody o wielkość do 20 nanometrów a także wodoru cząsteczkowego wykrywanego ze skroplenia plazmy miernikiem H2.

Wodór jest najsilniejszym antyoksydantem, jaki do tej pory odkryto. Działanie wodoru w dużej mierze wynika z budowy jego cząsteczki – jest ona na tyle mała, że z łatwością przenika przez pęcherzyki płucne do mitochondriów, a następnie do komórek, inicjując procesy naprawcze w organizmie. Cząsteczka wodoru jest 176 razy mniejsza niż cząsteczka witaminy C oraz 863 razy mniejsza od koenzymu Q10. Żadna inna substancja wiążąca wolne rodniki hydrooksylowe (OH) nie ma tak silnego oddziaływania na nie, jak wodór. Po ich neutralizacji zamienia się w czystą wodę, nie tworząc żadnych produktów ubocznych. Bardzo istotną cechą wodoru jest także działanie selektywne – neutralizuje on tylko toksyczne wolne rodniki, nie wpływając na pozostałe, działające na organizm pozytywnie. Wodór jest niezwykle istotny w regulacji homeostazy układu sercowo – naczyniowego i aktywności metabolicznej. Wpływa on pozytywnie na schorzenia takie jak miażdżyca, uszkodzenie naczyń, niedokrwienna lub przerostowa przebudowa komór, otyłość i cukrzyca.

Istotny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie ma także koncentracja jonów w powietrzu, a uzależniona jest ona w głównej mierze od środowiska, w którym przebywamy. Najkorzystniejsze są jony ujemne wytworzone z wody. Na co dzień jednak, w naszym otoczeniu dominują jony dodatnie, których źródłem są wszelkie urządzenia elektroniczne oraz dym tytoniowy. Właściwa proporcja pomiędzy jonami sprzyja lepszej koncentracji, dobremu samopoczuciu, zmniejszeniu napięcia, wspomaga układ odpornościowy i układ krążenia. Jony ujemne sprawiają, że organizm szybciej się regeneruje.

W pomieszczeniu, w którym pracuje generator plazmowy Wikarskiego, zdecydowanie przyjemniej się oddycha, lepiej śpi i szybciej regeneruje, a powietrze jest czyste, zdrowe i rześkie. Oddychając zjonizowanym i bogatym w wodór powietrzem, przede wszystkim wzmacniamy system odpornościowy. Ma to korzystny wpływ zwłaszcza na osoby często przeziębiające się oraz zapadające na infekcje dolnych i górnych dróg oddechowych. Jonoterapia plazmowa pozwala złagodzić objawy astmy, alergii oraz migreny.
Niezwykle skuteczne działanie generatora plazmy można zauważyć, obserwując jego wpływ na rośliny. Rosną one szybciej i są w wyraźnie lepszej kondycji. Tulipany w wazonie, na skutek emitowanej plazmy, odzyskały świeży wygląd i jędrność już po paru godzinach. Z kolei nasiona fasoli umieszczone bezpośrednio przy urządzeniu, zaczęły kiełkować i rosnąć zauważalnie szybciej, w porównaniu do fasoli hodowanej z dala od generatora.

Urządzenie przebadadano pod kątem bezpieczeństwa na bark  emisji związków niebezpiecznych w Polskiej Akademi Nauk w Warszawie.

Sprawdzono w firmie Ciszak poziom Bovisa który wyniósł aż 14200 jednostek dla generowanej plazmy.

Nadano Certyfikat CE. 

Uwagi: Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Produkt może być przeznaczony do użytku komercyjnego. Nie jest urządzeniem medycznym w rozumieniu medycyny konwencjonalnej. Nie jest lekarstwem, nie leczy! W postaci w jakiej występuje ma olbrzymie zdolności do naturanego oczyszczania komórek, które zaczynają lepiej funkcjonować powodując, że nasz organizm wykazuje zdolności do samoleczenia oraz samoregulacji. 

Maksymalny czas terapii jest nieograniczony, chyba że dochodzi do efektu Herxheimera (klinicznego nasilenia objawów chorobowych) i terapię należy przerwać na minimum kilkka dni. Czasami używając generatora plazmowego można doświadczyć ostrej reakcji układu odpornościowego przeciw zdemaskowanym bakteriom. Układ odpornościowy zwykle nie dostrzega wszystkich bakterii np: Borrelii, ponieważ znają one wiele sposobów na ukrywanie się przed nim. Jednym z nich jest wytwarzanie biofilmów – swego rodzaju ognisk infekcji w organizmie. Biofilmy są to duże kolonie bakterii, bardzo oporne na kuracje antybiotykowe i ziołowe. Bakterie Borrelii mają możliwość tworzenia biofolmów i jest to jeden z powodów dlaczego tak trudno leczy się antybiotykami przewlekłą boreliozę. Terapia plazmą może zaburzać mechanizmy maskujące bakterii, rozbijając biofilm i nagle układ odpornościowy zaczyna je dostrzegać. Chory może wtedy doświadczyć aktywacji układu odpornościowego, objawiającej się na różne sposoby.

 

jony ujemne - korzyści*

ASTMA - jony dodatnie wywołują przykurczenie mięśni gładkich w drogach oddechowych czyli skurcz oskrzeli, a jony ujemne dają skutek odwrotny i działają jak niektóre leki rozkurczowe

TARCZYCA- regulacja hormonalna

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE - regulacja ciśnienia

DEPRESJA – działanie uspokajające i regulujące
poziom serotoniny w organizmie jak niektóre chemiczne środki uspokajające, oczywiście bez ich szkodliwych konsekwencji

ZAKWASZENIE – działanie odkwaszające na ludzki organizm

NEUTRALIZACJA – potrafią likwidować i zmniejszać ilość bakterii, wirusów oraz innych patogenów w powietrzu

ALERGIE - mogą ustępować takie objawy jak zatkany nos, pieczenie oczu, kaszel i inne niedogodności spowodowane alergiami

REGENERACJA - przyspieszają odnowę uszkodzonych komórek skóry po przebytych operacjach, urazach, zabiegach chirurgicznych czy kosmetyce plastycznej

wodór - korzyści*

KOMÓRKI - spowalnia podziały wydłużając ich życie

WOLNE RODNIKI - zwalcza je przyczyniając się do spowolnienie procesów starzenia

ODPORNOŚĆ - stymuluje układ immunologiczny u osób dorosłych i dzieci

ANTYOKSYDANT - wyjście ze stresu oksydacyjnego

CHOROBA PARKINSONA - opóźnienie rozwoju

CHOROBA ALZHEIMERA - usprawnianie procesów poznawczych, poprawa pamięci

MIAŻDŻYCA - i powiązane z nią choroby układu sercowo–naczyniowego - zapobieganie rozwojowi tych chorób

MIĘŚNIE - wspiera leczenie stanów zapalnych mięśni i uszkodzeń tkanek miękkich

KREW - obniża poziom cholesterolu we krwi. Jest stosowanay jako środek alkalizujący w kwaśnicy metabolicznej

*korzyści przedstawiono według opracowań naukowych 

Wszystkie prawa zastrzeżone. © 2020 Ion System Sp. z o.o.

* przedstawiono według opracowań naukowych