EMITER CZYSTEGO POWIETRZA AIR SME

dodaj do koszyka

Cena: 1999zł

emiter jonów ujemnych: trzy szczotki węglowe
emisja jonów ujemnych na cm³ w warunkach pokojowych: do 150 mln
generowanie szkodliwego ozonu i tlenku azotu: brak

Wiele się mówi o zagrożeniach bakteryjnych, wirusowych czy pasożytniczych w zbiorowych skupiskach ludzi. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się czym oddycha twoje dziecko w przedszkolu, a czym ty sam w swoim miejscu pracy. Wyedukuj swego pracodawcę, dyrektora szkoły czy przedszkola, twoją ulubiona restaurację czy hotel do zastosowania przemysłowej instalacji naturalnego oczyszczania powietrza za pomocą opatentowanej technologii szczotki węglowej ION SYSTEM. Wersja AIR SME przeznaczona jest do wprowadzania odpowiednich dawek jonizacji ujemnej celem oczyszczenia powietrza z brudu, chemii oraz groźnych bakterii oraz wirusów. Już niedługo jonizacja będzie czymś naturalnym jak prąd czy telefon komórkowy.

Wiele badań medycznych przeprowadzonych na całym świecie wykazało, że jony ujemne mają leczniczy wpływ na ciało ludzkie, łagodzą lub prowadzą do całkowitej eliminacji takich schorzeń jak:

 • astma (obniżenie poziomu histaminy i wzrost odporności, jony dodatnie wywołują przykurczenie mięśni gładkich w drogach oddechowych – skurcz oskrzeli, a jony ujemne dają skutek odwrotny
 • azs (obniżenie poziomu histaminy, oddziaływanie H2 na skórę)
 • choroba tarczycy (regulacja pracy tarczycy)
 • nadciśnienie tętnicze (regulacja ciśnienia tętniczego)
 • depresja (regulacja poziomu serotoniny)
 • migreny (regulacja hormonalna)
 • problemy zatokowe (oczyszczanie i neutralizacja patogenów)
 • nowotwory (wyjście ze stresu oksydacyjnego, silne działanie antyutleniające)
 • wzrok (wyostrzenie widzenia przez odbudowę na poziomie komórkowym)
 • zakwaszenie organizmu (zbyt mocne naładowanie ciała ładunkiem dodatnim zakwasza ciało, natomiast naładowanie ładunkiem ujemnym odkwasza)

Dodatkowo jony ujemne:

 • mają pozytywną funkcję w leczeniu oparzeń (oddziaływanie na skórę)
 • skracają czas gojenia się ran
 • pomagają w leczeniu terapii wrzodów przewodu pokarmowego
 • posiadają wiele nie wymienionych pozostałych prozdrowotnych wpływów na organizm

Wyniki badań lekarskich, epidemiologicznych, klinicznych i eksperymentalnych, potwierdzają korzystny wpływ zjonizowanego powietrza  na organizmy żywe. W zurbanizowanym środowisku stwierdzona jest przewaga dodatnio naładowanych jonów, a stanem optymalnym pod względem bioklimatycznym i zdrowotnym jest równowaga ilościowa koncentracji jonów obu biegunowości lub jeszcze korzystniejsza przewaga ujemnie naładowanych jonów. Jonizacja powietrza sprzyja też intensywniejszemu przebiegowi procesu koagulacji drobnych cząstek pyłu co prowadzi do oczyszczania się powietrza. Auto z systemem jonizacji jest źródłem ujemnie naładowanych jonów. Jej wydajność wyraża się wzrostem koncentracji jonów w powietrzu na każdy jej cm³ objętości. W zjonizowanym powietrzu nasila się równocześnie intensywność procesu rekombinacji jonów. Przeprowadzone badania wykazały, że Ion System nie powoduje zagrożenia przez produkty uboczne takie jak ozon i tlenki azotu.  Stężenia tych substancji w powietrzu w obecności działającego urządzenia jonizującego kształtowały się poniżej dopuszczalnych wartości normatywnych.

instrukcja obslugi ION SYSTEM ver1.1

Uwagi producenta:

Obowiązują podstawowe normy użytkowania z instrukcji jonizatora domowego. Pozostałe kwestie techniczne oraz użytkowania przekazywane są właścicielowi systemu SME lub upoważnionej przez niego osobie tuż po jego zamontowaniu, przed rozpoczęciem użytkowania. System zabezpieczony jest bezpiecznikiem 230V i odebrany przez uprawnionego elektryka na co wystawiane jest odpowiednie zaświadczenie. W przypadku komór normobarycznych należy bezwzględnie badać ilość wodoru przy pracujących szczotkach (wyładowaniach koronowych) aby nie przekroczyć ilości procentowej wodoru mogącego spowodować wyzwolenie jakiegokolwiek samozapłonu – uwagi producenta.

proszę czekać...